Visit Aberystwyth
Menter Aberystwyth

Partneriaeth adfywio ar gyfer Aberystwyth a'r ardal

Croeso i Menter Aberystwyth

Partneriaeth adfywio ar gyfer Aberystwyth a'r ardal yw Menter Aberystwyth. Mae adfywiad cymunedol yn adeiladu ar yr ethos o gymuned gan annog pobl sy'n byw mewn ardaloedd arbennig i fynd i'r afael â phroblemau sy'n effeithio ar eu cymuned, yn hytrach na dibynnu ar atebion o'r tu allan.

Cafodd y syniad o greu Menter Aberystwyth ei drafod gan grŵp bychan o bartneriaid oedd am wella'r dref a'r ardal gyfagos. Sefydlwyd y Fenter yn swyddogol ym mis Mawrth 2004 ac fe'i cofrestrwyd fel Cwmni Cyfyngedig Trwy Warant.

Golyga hyn fod gwaith a chyllid Menter Aberystwyth yn gwbl agored, a chyflwynir y cyfrifon blynyddol i Dŷ'r Cwmnïau. Mae 9 Aelod o'r Bwrdd ar hyn o bryd, ac mae gan bob yr un ohonynt ddiddordeb mewn datblygu a hyrwyddo Aberystwyth gan roi o'u hamser yn wirfoddol i fynychu cyfarfodydd.

Mae’n amser cyflwyno ceisiadau ar gyfer Gwobrau Cyntaf Aber First Awards eleni!

Aberystwyth at night Ynys Las Beach Aberystwyth Prom